21 95 92 27 åpent i dag kl. 9-20
  • Mandag9-16
  • Tirsdag9-20
  • Onsdag9-20
  • Torsdag9-20
  • Fredag9-16
  • Lørdag12-17
  • Søndag12-17
Lukk
Kontakt oss
via e-post her

Favoritter

Lukk
Favoritter
Basket
Meny

PRIVACY POLICY

Tretti.no er eiet og drevet av WhiteAway.no AS, som innsamler og behandler en rekke personlige opplysninger om deg. WhiteAway.no AS er en del av det danske hvitvarekonsern, WhiteAway. Derfor overføres alle data til Danmark og administreres av det danske selskab, WhiteAway A/S.

Under kan du lese vår privacy policy, hvis du gjerne vil vite mer om hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

INNSAMLING AV PERSONDATA

Hos WhiteAway oppbevarer og behandler vi personopplysninger om deg, for å servisere deg best mulig.

Den primære måte for hvordan vi innsamler personopplysninger, er når du som kunde besøker vårt nettsted, legger en ordre, melder deg på vårt nyhetsbrev, kundeklubber, lojalitetsprogrammer eller lignende. 

Utover dette innsamler vi personopplysninger når du deltar i kampanjer og konkurranser. 

Besøk på hjemmeside

Når du besøker Tretti.no samler vi inn opplysninger som sendes fra ditt terminalutstyr. Dette kan være opplysninger om din enhets ID, IP-adresse, enhetstype, browsertype, lengden av besøket, geografisk plassering, preferanser og opplysninger vedrørende din bruk av Tretti.no. Disse personopplysninger innsamles også via cookies, tracking URL´s og beacons. Det kan du lese mer om her.

Alt dette gjør vi for å kunne gi deg en god brukeropplevelse, hver gang du handler hos WhiteAway. 

Kjøp

Når du handler på vårt nettsted vil det ofte være nødvendig å samle inn data om deg. Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler vil i den konkrete situasjon variere. Vi innsamler typisk dine stamopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, finansielle informasjoner, IP-adresse samt øvrige informasjoner som er nødvendige for at WhiteAway kan levere din ordre til deg. 

Utover dette registrerer vi dine opplysninger med det formål å overholde lovkrav, vareta eventuelle fremtidige reklamasjoner eller produktansvarssaker samt statistisk analyse. 

Nyhetsbrev, konkurranser mv. 

Hvis du har deltatt i en konkurranse, meldt deg på vårt nyhetsbrev eller på annet vis har deltatt i et arrangement tilrettelagt av WhiteAway, har vi registrert data om deg i forbindelse med påmelding. Dette kan variere avhengig av hvilket event du har deltatt i. Vi samler aldri inn flere opplysninger enn nødvendig for å arrangere eventen eller levere serviceytelsen og du kan alltid få innsikt i de data vi har registrert om deg. 

Vær oppmerksom på at visse konkurranser skjer via en tredjepart som f.eks. Facebook og Instagram, hvor disse blir dataansvarlig for eventuelle opplysninger du har gitt i forbindelse med konkurransen. 

OVERFØRSEL AV PERSONDATA TIL TREDJEPART

WhiteAway vil aldri selge eller offentliggjøre dine personopplysninger til en tredjepart uten ditt samtykke eller hvis det ikke er nødvendig for å fullføre en transaksjon (f.eks. levering av en vare eller utsendelse av nyhetsbrev) eller nødvendig for å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning. 

WhiteAway videregir informasjoner til partnere som har rett til å benytte dine opplysninger i forbindelse med levering av varer, og for at kunne holde deg oppdatert om status på en ordre. Utover dette gir vi dine opplysninger til våre utvalgte og betrodde partnere som behandler markedsføring, økonomi og betaling.

Etter et kjøp hos oss vil du f.eks. ofte bli kontaktet av en av våre partnere med henblikk på å gi en anmeldelse av det produkt du har kjøpt eller din generelle kundeopplevelse hos oss. De opplysninger du måtte gi til våre partnere er våre partnere dataansvarlige for. Vi har inngått databehandlingsavtaler med alle våre partnere, så du kan være sikker på at våre partnere ikke bruker dine opplysninger til andre formål enn oppfyllelse av avtalen med oss. 

Det er WhiteAways ansvar å sikre at dine opplysninger ikke blir misbrukt. Derfor stiller vi høye krav til våre partnere når dine personopplysninger blir brukt utenfor WhiteAway. Vi sikrer derfor alltid at våre partnere garanterer at dine personopplysninger er beskyttet. 

WhiteAway samarbeider med to eksterne databehandlere utenfor EU. Disse er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 
kopi av Google LLC's sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
kopi av Facebook Inc.'s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

OPPBEVARING AV PERSONDATA 

Hos WhiteAway oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig og tillatt ifølge den til enhver tid gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger. Vi oppbevarer og bruker dessuten dine opplysninger når det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser og håndheve våre avtaler. 

WhiteAway er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å sikre dine personopplysninger mot uautorisert adgang, tap, destruksjon og mot offentliggjørelse av dine personopplysninger fra enhver enkeltperson eller organisasjon, eller at de i øvrig behandles i strid med lovgivningen. 

For å sikre trygghet og beskyttelse for deg er det kun et begrenset antall personer med et saklig behov som har adgang til dine personopplysninger. Vår sikkerhetsprosedyre blir løpende revidert i takt med den nyeste teknologiske utvikling og trusselbilde. Våre medarbeidere skal følge interne prosedyrer omkring håndtering av persondata som inneholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til å beskytte dine personopplysninger effektivt.

WhiteAway tar forholdsregler for å sikre at vårt nettsted ikke inneholder virus eller annet relatert til dette. Dog kan vi aldri garantere en fullkommen sikkerhet ved dataoverførsler. Det betyr at det kan være risiko for at andre uberettiget tar seg adgang til våre opplysninger. 
WhiteAway kan ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som måtte oppstå ved bruk av vårt nettsted som følge av innbrudd i WhiteAways systemer eller andre driftsforstyrrelser som WhiteAway ikke er ansvarlig for. Du avgir derfor dine opplysninger på eget ansvar. 

Vi anbefaler derfor at du beskytter deg selv og dine opplysninger ved å lukke din browser etter bruk, installerer antivirus software og løpende oppdaterer din software. 

Såfremt uberettigede skulle skaffe seg adgang til dine opplysninger vil vi gi deg beskjed uten unødig forsinkelse, og straks begynne avhjelpning av situasjonen ved bruk av de fornødne verktøyer. 

DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med kjøp gjemmer vi identitets- og transaksjonsopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.  

Som kunde hos WhiteAway kan du få innsikt i hvilke opplysninger vi har behandlet om deg, hvor de stammer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine persondata, og hvem som mottar data om deg, i det omfang vi videregir data til våre partnere. Adgangen kan dog være begrenset av hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter. 

Hvis dine opplysninger er feil, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å få dem rette eller slettet. 

Ditt samtykke er frivillig. Angrer du, har du mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake. 

Hvis du ønsker at vi skal rette eller slette personopplysninger, som vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta ytterligere henvendelser fra oss eller hvis du har spørsmål til ovenstående betingelser, ber vi deg vennligst å kontakte oss på [email protected] 

KLAGEADGANG

Du har mulighet for å klage over WhiteAways behandling av dine personopplysninger. Klagen skal sendes til: 

Datatilsynet 

Postboks 8177

0034 Oslo

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Favoritter

Lukk