21 95 92 27 kundeservice er stengt
  • Mandag9-20
  • Tirsdag9-20
  • Onsdag9-20
  • Torsdag9-20
  • Fredag9-16
  • LørdagStengt
  • Søndag12-17
Lukk
Kontakt oss
via e-post her

Favoritter

Lukk
Favoritter
Basket
Meny

Garanti & reklamasjon

Når du handler hos oss er ditt kjøp dekket av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Ifølge forbrukerkjøpsloven har du, som forbruker, reklamasjonsrett i 2 år, og reklamasjon skal skje senest 2 år etter at du overtok produktet. Fristen for å reklamere er derimot 5 år, dersom produktet, eller deler av det, er ment å vare vesentlig lengre ved vanlig bruk (gjelder ikke batteri på robotstøvsugere, kun 6 måneder).

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten, se avtalens pkt. 7.

Skulle det vise seg at varen(e) har feil eller mangler kan du, avhengig av den konkrete situasjonen, kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Forutsetningen for dette er selvsagt at reklamasjonen er berettiget. Dersom varen(e) har en mangel/skade, dekkes kostnadene for retur.

Såframt du ønsker å heve kjøpet grunnet feil eller mangler, sender vi pengene dine retur hurtigst mulig og senest 14 dager etter at varen er hentet av oss eller levert på lageret av deg. Vi tilbakebetaler ikke leveringsytelser som innbæring eller montering.

Såframt du ønsker å heve kjøpet grunnet vesentlig forsinkelse, sender vi pengene retur hurtigst mulig og senest 14 dager etter at du meddelt virksomheten om dette.

Tretti.no påberoper seg retten til å kreve å får varen reparert, dersom det ikke er mulig å skaffe en ny, f.eks. hvis varen ikke lenger produseres, eller dersom det medfører en urimelig kostnad.

Vedr. reklamasjon og eventuelle spørsmål i forbindelse med dette. Kontaktopplysninger:

Ved en eventuell tvist følger Tretti Forbrukertvistutvalget sine avgjørelser.

Utover den sedvanlige 2-5 års reklamasjonsperioden, kan det være utvidede garantier på særskilte produkter. Disse særskilte garantiene er notert på hjemmesiden på de enkelte varene som er omfattet av en slik ordning. Alle garantier som er notert på den norske hjemmesiden er gjeldende i Norge.

Kontakt oss innenfor rimelig tid

Dersom det foreligger en mangel ved varen, skal du som kjøper, innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen, gi oss beskjed om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen. Men reklamasjonen må skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Hvis produsenten ikke kan finne en feil

Feil som oppstår som følge av slitasje, eller feil som følger av uforsvarlig eller unormal bruk, er ikke en mangel. Dersom serviceaktørene for de respektive merkene ikke kan konstatere en feil på produktet, eller hvis en evt. feil på produktet skyldes feil i montering, kan serviceaktøren fakturere forbrukeren for servicebesøket. Dette vil foregå på bakgrunn av en avtale mellom deg, som forbruker, og serviceaktøren.

OBS. Selger kan kun ta betalt for reparasjon eller undersøkelse, dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes brukerfeil eller slitasje.

Spesielt for nærings- og bedriftskjøp

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Ved mottagelse skal bedriften kontrollere at produktene samsvarer med ordren og reklamere eventuelle avvik senest 8 dager etter. Eventuell garanti til bedrifter og dens kunder vil følge produsentens fastsatte garanti for produktet. Tretti.no gir ikke bedrifter eller dens kunder egen garanti på produktene.

Garanti

Ordrebekreftelsen eller kvitteringen gjelder som garantibevis. Oppbevar garantibeviset varsomt, det vil kreves fremlagt dersom du vil benytte deg av garantien. Garanti kan variere fra merke til merke og kan ha ulikt innhold, men skal tilføre noe utover reklamasjonsretten. Det kan være at slitasjedeler dekkes, eller andre feil, som ikke er direkte knyttet til en produksjonsfeil.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Dersom det er garanti utover reklamasjonsretten, jamfør pkt. 8., vil dette fremgå av varen. Dette er en fabrikkgaranti som gis av produsenten og på produsenten sine betingelser.

Informasjon om garantibetingelser finner du i den medfølgende bruksanvisningen og ofte på produsentens hjemmesider. For å gjøre prosessen med service så smidig som mulig for deg anbefaler vi at du kontakter produsenten direkte. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike produsentene.

Du kan også fylle inn et skjema i vårt reklamasjonssenter.

Erstatningsvare (Bytte)

Dersom varen du har mottatt er skadet, eller har en feil som tilsier at varen er defekt, og det derfor avtales at du får tilsendt en erstatningsvare, gjelder følgende vilkår. Hvitevarer skal være klar til avhentning og hentes i retur på din adresse. Transportøren vil ta kontakt med deg for å avtale datoen hvor erstatningsvaren leveres, og den gamle hentes retur. Transportøren gir deg en kvittering, og du skal derfor være hjemme.

Varen leveres og hentes retur på samme måte som den opprinnelige varen. Det vil si at den kun bæres inn, og hentes retur, dersom du har betalt for innbæring. Ble varen levert til fortauskant skal den defekte varen stå klar ved kansten, og erstatningsvaren leveres også hit.

Dersom varen ikke kan hentes retur på avtalt dato, f.eks. fordi den ikke har blitt gjort tilgjengelig, ikke er demontert, eller dersom de fysiske rammene gjør det umulig å ta den defekte varen i retur, skal du selv betale for ny retur (395 kr).

Returvarer

På tretti.no kan du kjøpe returvarer og gjøre en god handel. De fleste returvarene er bare blitt åpnet og sendt retur til oss. Et fåtall returprodukter har kosmetiske skader, men det vil alltid bli notert på varen - og ses på prisen. Et returprodukt er et unikt produkt og kan derfor ikke byttes hvis det oppstår en feil. Derimot kan du få varen reparert, få rabatt på prisen eller muligvis få kjøpsbeløpet tilbakebetalt.

Angreretten gjelder naturligvis også ved kjøp av returvarer.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan som kjøper alltid ta kontakt med Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvister for Forbrukertvistutvalget. Du kan lese mer om hvordan du skal gå frem for å klage til Forbrukerrådet her.

 

Favoritter

Lukk